GESPA DECORATIVA ARTIFICIAL

Disposem d’una àmplia gamma de gespes artificials decoratives úniques i innovadores per jardineria i paissatgisme on l’estrella principal és el model Bermuda® per la seva similitud i comportament comparable a la gespa natural. Aquesta perfecció és gràcies a la seva forma còncava amb un nervi central que li dona aquest aspecte tan natural. És l’única al mercat amb memòria de retorn.

Els principals avantatges d’aquesta alternativa són, entre altres:

· Mínim manteniment: no s’ha de segar ni abonar, ni sulfatar… estalvi important de feina, despeses i residus.

· Estalvi d’aigua: no cal instal·lació prèvia de reg, serveix una simple mànega per a remullar la gespa quan vulguem refrescar-la o netejar-li la pols.

· No agafa les malalties pròpies de la gespa natural: està sempre verda, perfecta, no hem de sulfatar, estalviant diners i contaminació del medi ambient.

· Resistent a les diferents condicions climàtiques. No s’altera amb el sol, ni amb el gel, ni amb la pluja… sempre està verda i tupida.

· No s’altera amb el clor, les deposicions dels animals, no fa flama…

I Verdalia es diferencia també en altres temes:
* Garantia de la gespa de 8 a 10 anys segons models

Possibilitat de finançament a 12 mesos sense interessos.

Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com