DECORACIÓ D’EXTERIORS I EFÍMERES

En els nostres dies, el salt de barreres mentals i la creixent conscienciació en temes de sostenibilitat, fan que el jardí es concebi no només com la plantació d’una sèrie d’elements vegetals estètica i tècnicament equilibrats, sinó que és molt més, fins al punt que es pot considerar jardí a ambients construïts majoritàriament amb elements no vius.

En aquest aspecte, disposem d’una àmplia gamma de productes i serveis per a la decoració d’exteriors:

· Col·locació de tarimes naturals i de sintètiques al 100 %.
· Treballs en fusta (pèrgoles, porxos, gelosies...).
· Construcció de llacs i fonts.
· Mobiliari.
· Il·luminació.

Treballem amb les millors marques del mercat, amb totes les garanties i la màxima qualitat.

Així mateix, tenim una àmplia experiència en muntatge i decoració d’espais públics, un àmbit cada cop més rellevant en la vida comunitària.

· Decoració de mercats, places, esdeveniments públics.
· Muntatge d’estands, fires, exposicions.
· Ornamentacions d’espais concrets per a festes i convencions.
· Altres instal·lacions efímeres.

Un jardí és quelcom més que plantes

Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com