CONSTRUCCIÓ DE JARDINS I ESPAIS VERDS PRIVATS

L’objectiu de Tecnologia i Regs és omplir de vida qualsevol indret amb un toc de sensibilitat i d’adequació a l’entorn. L’empresa acosta al client la qualitat d’un espai natural dissenyat i creat en exclusivitat per a ell.

Executem amb la mateixa cura un apartat concret del jardí com l’espai en la seva totalitat (plantes, paviments, il·luminació, piscina...).

Qualsevol necessitat té la millor solució i la màxima atenció a les nostres mans:

· Estudi-disseny del jardí.
· Instal·lacions de regs automatitzats.
· Plantacions d’arbres, arbustius i flors, així com plantes exemplars.
· Implantació de gespes naturals (sembra, panot).
· Instal·lació de gespes artificials decoratives.
· Tot en fusta, així com tarimes sintètiques 100%.
· Especialistes en construcció de llacs i fonts ornamentals.

Confiï’ns els seus somnis.
Nosaltres els construirem.

Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com