CONSTRUCCIÓ D’ESPAIS VERDS PÚBLICS

L’experiència ens ha fet assolir una dinàmica de treball que contempla les múltiples variables i la complexitat d’una obra pública.

Estem habituats a treballar en entorns urbans, sabem trobar l’equilibri entre el servei que oferim i la sensibilitat que cal tenir amb els ciutadans als quals afecten les obres.

Organitzem els nostres recursos humans en equips de treball independents i especialitzats en tasques concretes, aconseguint així agilitat i eficiència.

Els nostres serveis es poden contractar tant per a la realització concreta d’un treball com per al desenvolupament integral del projecte, des de la seva valoració fins al manteniment final de l’obra.

Les principals tasques que realitzem són les següents:

· Enjardinament de zones urbanes i periurbanes.
· Tota la gamma de regs totalment automatitzats.
· Construccions amb fusta tractada.
· Pantalles acústiques.
· Camps de futbol.
· Construcció de zones lúdiques i esportives municipals amb gespa natural o artificial.
· Plantació d’arbrat viari.

Estudiem el seu projecte.
Consulti’ns sense compromís.
Donarem resposta a qualsevol de les seves necessitats.

Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com