ACTUACIONS EN EL MEDI NATURAL

Els criteris de sostenibilitat, integració i respecte per l’entorn són cada cop més presents en els projectes mediambientals.

Són premisses que tenim assumides des de fa molt temps a Tecnologia i Regs.

En aquest camp també som pioners i tenim una llarga llista de serveis per oferir:

· Execució d’obres tant públiques com privades.
· Arranjament i repoblació de zones forestals.
· Construcció i condicionament de senders al medi natural.
· Col·locació de senyalització de senders de petit recorregut (PR) i de gran recorregut (GR), cartells d’informació, i senyalització al medi natural.
· Construcció d’infraestructures i treballs d’obra civil al medi.
· Construcció de murs verds i àrees verdes a polígons i zones industrials.
· Recuperació i condicionament de barrancs, rieres i zones inundables.
· Instal·lació de mobiliari i complements.
· Neteja de boscos i zones forestals.
· Direcció d’obra i gestió de documentació.

Compromesos amb la Natura

Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com