GESPA DECORATIVA ARTIFICIAL

Des de Tecnologia i Regs volem informar als usuaris de la web sobre les novetats, notícies i consells relacionats amb el món de la jardineria.

08-07-2015 1.Reg automàtic: l’aigua en la seva justa mesura..

L’èxit del reg automàtic consisteix en que aporta la quantitat d’aigua que necessita cada planta, de forma localitzada i amb la periodicitat adequada. Per això no existeix un disseny únic del sistema de reg automàtic.

Per instal•lar un reg automàtic no es necessiten complicats coneixements de fontaneria. Totes les peces estan dissenyades pel seu fàcil muntatge. Solament fa falta seguir les instruccions del fabricant.

El cost de la instal•lació es petit i s’amortitza ràpidament amb l’estalvi d’aigua. Però, a més, dona solució a un problema freqüent del jardiner aficionat: qui s’ocuparà de les plantes quan estàs de vacances. El reg programat ho farà !!
.

Veure més notícies
Informacions vàries
Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com