GESPA DECORATIVA ARTIFICIAL

Des de Tecnologia i Regs volem informar als usuaris de la web sobre les novetats, notícies i consells relacionats amb el món de la jardineria.

08-07-2015 Tasques de Juliol: Plagues i malalties..

L’aranya roja es més comú a l’estiu gràcies a les altes temperatures i a l’ambient sec, tot i que el pugó la cotxinilla també estaran presents. Els caragols també vindran a visitar el teu jardí, controla’ls . Procura utilitzar adobs i insecticides naturals. Recorda que les ortigues poden ser unes bones aliades.
.

Veure més consells
Informacions vàries
Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com