GESPA DECORATIVA ARTIFICIAL

Des de Tecnologia i Regs volem informar als usuaris de la web sobre les novetats, notícies i consells relacionats amb el món de la jardineria.

04-03-2015 Tasques de març: Reg.

Tenim que augmentar els regs, sobre tot a aquelles plantes que comencin a brotar. Caldrà incorporar adob líquid a l’aigua de reg. Si volem evitar els fongs que provoca la humitat nocturna, el millor serà que reguem pel matí. Recordar que l’aigua no ha d’estar massa freda per regar les plantes d’interior..

Veure més consells
Informacions vàries
Tecnologia i Regs: Polígon Fontandó, Parcela 5, naus 3 i 4, 25250 BELLPUIG
Telf. 973.32.22.51 Fax: 973.32.11.70
tecnoregs@tecnoregs.com